Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ PHÚ QUỐC TẠI SÀI GÒNCâu lạc bộ những người nuôi chó Phú Quốc tại Sài Gòn (Câu lạc bộ hoặc CLB hoặc CLB CPQ SG) là một tổ chức nghề nghiệp – xã hội, và là câu lạc bộ thành viên trực thuộc sự quản lý của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA).
Câu lạc bộ hoạt động với mục tiêu phát triển giống chó xoáy lưng Phú Quốc tại Sài Gòn và không nhằm tới các mục đích thu lợi nhuận.

I. Mục đích hoạt động của CLB 
1) Thành lập một hệ thống nuôi dưỡng, chăm sóc, huấn luyện và phát triển giống chó Phú Quốc tại Sài Gòn và các tỉnh thành lân cận.
2) Tổ chức các cuộc thi, các cuộc hội thảo về nuôi dưỡng, chăm sóc, huấn luyện với chó Phú Quốc.
3) Góp phần thúc đẩy phong trào nuôi chó giống dưới sự quản lý của VKA.
4) Trao đổi thông tin, giao lưu, kết hợp với các cá nhân, các CLB chó giống khác trong nước, trong khu vực và trên khắp thế giới.

II. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của CLB gồm:
1) Hội đồng thành viên: gồm toàn thể các thành viên chính thức của CLB. Hội đồng thành viên họp chính thức theo nhiệm kỳ 3 năm để bầu ra Ban Chấp hành CLB. 
Hàng năm, hội đồng thành viên tổ chức họp để nắm bắt và rà soát tình hình hoạt động của CLB. 
Hội đồng thành viên CLB có quyền yêu cầu tổ chức họp đại hội bất thường nếu có quá 2/3 (hai phần ba) số thành viên yêu cầu.
2) Ban Chấp hành CLB: là cơ quan đại diện của CLB, do Hội đồng thành viên bầu ra để điều hành mọi hoạt động của CLB trong thời gian giữa hai kỳ đại hội chính thức.
Ban chấp hành CLB gồm có: chủ tịch CLB, các phó chủ tịch CLB, các thành viên và Thư ký. Danh sách ban chấp hành CLB được hội đồng thành viên thông qua theo nguyên tắc quá bán.
- Chủ tịch: là người đứng đầu CLB, phụ trách chịu trách nhiệm tất cả các công việc trong quá trình hoạt động của CLB.
- Các Phó Chủ tịch và các thành viên ban chấp hành: là những người trợ giúp Chủ tịch trong quá trình điều hành, tổ chức hoạt động của CLB theo phân công cụ thể.
- Các quyết định của BCH được đưa ra theo nguyên tắc biểu quyết dân chủ. Nếu số lượng biểu quyết ngang bằng nhau, ý kiến của Chủ tịch có tính quyết định.
3) Tiểu ban kỹ thuật: do BCH đề cử. Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của các thành viên liên quan đến tiêu chuẩn, các vấn đề kỹ thuật của giống chó. Tiểu ban chuyên môn có thể gồm cả các cá nhân không phải là thành viên của CLB.
4) Tiểu ban kiểm tra: do BCH đề cử từ các thành viên của CLB. Tiểu ban kiểm tra chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động trong CLB như chăm sóc nuôi dưỡng, phối giống, nhận dạng (xăm tai, gắn chíp điện tử) và thực hiện các quy định của CLB/VKA …
5) Các thành viên của CLB: bao gồm tất cả những người yêu mến giống chó Phú Quốc tại Sài Gòn và các vùng lân cận, cũng như tại các vùng địa lý khác. Thành viên có đăng ký của CLB hoạt động trên nguyên tắc, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ điều lệ hoạt động của CLB/VKA.

III. Nghĩa vụ của thành viên trong CLB
1) Tuân thủ điều lệ hoạt động và nội qui của CLB/VKA; tuân thủ pháp luật ở địa phương nơi cư trú và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
2) Giữ đoàn kết, thống nhất, không gây mâu thuẫn giữa các thành viên trong CLB và các CLB khác. Các hành động, lời nói có tính chất xúc phạm đến các thành viên khác; gây mất đoàn kết có thể sẽ bị đưa ra tiểu ban kiểm tra xem xét kỷ luật.
3) Tuyên truyền, phổ biến hình ảnh và hoạt động của CLB tới đông đảo mọi người.
4) Tham gia các hoạt động của CLB; đóng góp, xây dựng ý kiến trong các hoạt động phong trào và chuyên môn của CLB.
5) Trợ giúp các hoạt động của CLB và các thành viên khác một cách tự nguyện trong khả năng có thể.
6) Thực hiện đóng hội phí, lệ phí đầy đủ.
7) Tư cách hội viên CLB sẽ bị xóa bỏ trong các trường hợp:
- Thành viên tự nguyện xin rút khỏi CLB
- Thành viên bị tước quyền công dân
- Theo quyết định của BCH CLB với số phiếu thuận chiếm hơn 50%. Nếu số lượng phiếu thuận ngang nhau, ý kiến của Chủ tịch có tính quyết định.

IV. Quyền lợi thành viên CLB
1) Được cung cấp miễn phí các tài liệu về nuôi dưỡng, chăm sóc, huấn luyện và các thông tin khác về chó giống, nhân giống, tham gia miễn phí vào các buổi hội thảo chuyên môn do CLB tổ chức, phổ biến.
2) Được tham gia tất cả các hoạt động của CLB. Với các hoạt động có thu phí do CLB tổ chức (ví dụ: tham dự thi chó đẹp …), thành viên CLB sẽ được giảm mức phí đóng góp.
3) Được CLB hỗ trợ trong việc đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc với VKA khi đủ các điều kiện cần thiết.

V. Kinh phí hoạt động
1) CLB hoạt động dựa trên nguồn kinh phí do các thành viên đóng góp, các nguồn ủng hộ; tài trợ và các hoạt động có thu phí của CLB.
2) Chủ tịch CLB chịu trách nhiệm quản lý và chi tiêu nguồn kinh phí hoạt động của CLB; định kỳ 6 tháng, Chủ tịch và thư ký CLB sẽ công khai tài chính tới tất cả các thành viên.

VI. Khen thưởng và kỷ luật
1) Khen thưởng
- Định kỳ, BCH CLB sẽ xem xét, bình chọn những cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc, huấn luyện tiêu biểu của CLB để trao tặng bằng khen và công bố, giới thiệu với các thành viên trong CLB, các CLB khác và VKA, cũng như trong các ấn phẩm do CLB ban hành.
- Các cá nhân có những đóng góp đặc biệt với hoạt động của CLB.
- CLB có thể có các phần thưởng bằng vật chất với những cá nhân trên trong điều kiện ngân sách hoạt động cho phép.

2) Kỷ luật
Các cá nhân vi phạm một trong các điều sau sẽ bị xem xét kỷ luật:
- Có hành động, lời nói kích động, xúc phạm đến các thành viên khác, đến CLB/ các CLB khác/VKA, có hành vi gây mất đoàn kết, chia rẽ trong hoạt động của CLB
- Không tham gia vào các hoạt động của CLB
- Tham gia CLB với mục đích thương mại
- Không tuân thủ các quy định về chăm sóc nuôi dưỡng, nhân giống và các qui định khác của CLB
- Có các hành vi lừa đảo. 

Các hình thức kỷ luật gồm có:
- Khiển trách, cảnh cáo
- Hạn chế các quyền lợi của thành viên trong thời gian nhất định
- Khai trừ khỏi CLB trong thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn.

VII. Văn phòng và thường trực CLB
- Văn phòng CLB những người nuôi chó Phú Quốc tại Sài Gòn đặt tại:

42/7 Tân Thới Nhất 1, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp.HCM

- Đường dây nóng: 0909.608.379 – Dương Hiếu Nghĩa, hoặc 0918.144.028 – Bùi Quốc Việt
- Email: duonghieunghia@gmail.com hoặc quocvietbiz@gmail.com

VIII. Điều khoản thi hành
1) Điều lệ hoạt động của CLB những người nuôi chó Phú Quốc tại Sài Gòn được Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2009.
2) Điều lệ hoạt động này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua.
3) Điều lệ hoạt động này hết hiệu lực thi hành khi CLB giải thể.
4) Tất cả các thành viên của CLB có trách nhiệm thực hiện điều lệ này. Ban chấp hành có trách nhiệm giải thích mọi vướng mắc nếu có của các thành viên CLB trong quá trình thực hiện.

********

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét