Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Nội Qui - Câu lạc bộ chó phú quốc Sài Gòn

Áp dụng với các thành viên và các nhà nhân giống trực thuộc
Câu lạc bộ những người nuôi chó Phú Quốc Sài Gòn
Thành viên Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA)

Đây là các quy định bắt buộc và đương nhiên với mỗi người nuôi chó giống đăng ký làm thành viên Câu lạc bộ những người nuôi chó Phú Quốc Sài Gòn (CLB hoặc CLB CPQ SG):

1. Các nội quy chung
1.1. Nuôi dưỡng và chăm sóc cho con chó theo một cách phù hợp và tuân theo các quy định của pháp luật.
1.2. Các nhân viên phụ trách của VKA và của CLB được quyền được đến thăm quan, kiểm tra tình hình nuôi dưỡng chó trong trại chó sau khi thông báo trước.
1.3. Không được có các hành động, phát ngôn gây thiệt hại, bất lợi, hoặc ảnh hưởng đến uy tín của VKA và CLB, các đơn vị trực thuộc VKA cũng như các thành viên cá nhân và các nhà nhân giống là thành viên của CLB và trực thuộc quản lý của VKA.
1.4. Không được thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ các hoạt động nào nhằm đến việc đăng ký một con chó con bất kỳ dưới tên một trại chó/nhà nhân giống không trực tiếp tiến hành nhân giống và cho sinh sản ra con chó đó.
1.5. Tuyệt đối tuân theo các quy định của VKA và CLB. Trong những trường hợp chưa có quy định hướng dẫn cụ thể, việc áp dụng các công việc cụ thể cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của Ban chấp hành CLB.

2. Nội quy về nhân giống
Tất cả các hoạt động nhân giống chó phải nhằm đến mục tiêu tạo ra những thế hệ chó con có thể trạng phù hợp với tiêu chuẩn, có sức khỏe tốt, có thần kinh ổn định và có khả năng thực hiện được các chức năng của giống có đó.
2.1. Người nhân giống chó phải có đủ kiến thức về tiêu chuẩn, sức khỏe, tính tình và cách chăm sóc giống chó mình nhân giống.
2.2. Chỉ tiến hành nhân giống đối với những con chó được nhìn nhận là chó giống Phú Quốc, không lai tạp chó giống Phú Quốc với giống chó khác.
2.3. Chỉ nhân giống đối với những con chó có giấy tờ, phả hệ do VKA cấp và theo dõi, hoặc đã được đánh giá là đủ tiêu chuẩn nhân giống trong các đợt đánh giá của CLB và VKA, hoặc đã được CLB ghi sổ theo dõi.
2.4. Không tiến hành nhân giống đối với các con chó mắc các bệnh di truyền, chó có vấn đề về thần kinh, hoặc mắc các lỗi nghiêm trọng bị loại bỏ trong bản tiêu chuẩn của giống chó Phú Quốc do VKA ban hành.
2.5. Chỉ tiến hành nhân giống chó theo cách tự nhiên. Các biện pháp nhân giống khác (ví dụ: thụ tinh nhân tạo…) cần phải có xác nhận của một bác sỹ thú y có thẩm quyền và nằm trong danh sách được VKA phê chuẩn.

3. Nội quy với người nuôi chó giống và nhân giống
3.1. Đặt mục tiêu bảo tồn và phát triển CPQ lên hàng đầu. Không nuôi và nhân giống chó không được nhìn nhận là CPQ (chó lai, đặc biệt là Phú Thái).
3.2. Khuyến khích thành viên ưu tiên chỉ nuôi và nhân giống 1 giống chó duy nhất là CPQ. Trường hợp nuôi nhiều giống cần đảm bảo các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt nhất.
3.3. Chịu sự giám sát và tuân thủ các quyết định của CLB cũng như Tiểu ban kỹ thuật (chọn lọc và nhân giống) và Tiểu ban kiểm tra trong quá trình nuôi và nhân giống.
3.4. Luôn quản lý và thực hiện việc nhân giống chó một cách nghiêm túc và trách nhiệm.
3.5. Cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ về quá trình nhân giống, các con chó giống và chó con sinh sản ra, cũng như sức khỏe, tính cách, thần kinh và các đặc điểm khác của những con chó có liên quan đến quá trình nhân giống cho người mua và CLB trong trường hợp có yêu cầu. CLB có quyền yêu cầu cung cấp các thông tin này, cũng như tiến hành kiểm tra DNA với các con chó con sinh sản ra.
3.6. Chỉ được tiến hành nhân giống đối với những con chó từ 15 tháng trở lên (thường ở lần lên giống thứ 2). Tất cả các ngoại lệ cần phải được BCH CLB chấp thuận trước khi tiến hành nhân giống.
3.7. Tiến hành đăng ký một lần cho tất cả các con chó con nhân giống ra trong cùng 1 lứa với VKA, đồng thời cần phải thông báo và đăng ký với CLB để theo dõi. Tất cả chó con đăng ký phải gắn chíp điện tử (micro chip) dưới sự giám sát của đại diện VKA/CLB. Người nhân giống cần phải lưu ý thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành đăng ký cho các con chó con nhân giống ra.
3.8. Không được từ chối nếu khách hàng có yêu cầu thử DNA chó con và chó cha, mẹ, với điều kiện khách hành đồng ý trả tất cả chi phí thử DNA.

4. Nội quy đối với khách hàng, người mua chó, người nhận nuôi chó
4.1. Khi tiến hành bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao chó cho khách hàng, người mua, người nhận nuôi, chủ chó cần phải lập thỏa thuận bằng văn bản, trong đó có ghi rõ các thông tin về người mua, người nhân giống, ngày giao dịch, tên và các đặc điểm, số xăm tai, chíp điện tử, số đăng ký với VKA, ngày sinh, thông tin về chó bố, mẹ của con chó được chuyển nhượng...
CLB khuyến khích chủ nuôi và người mua ký kết các hợp đồng, bao gồm các thỏa thuận rõ ràng và chi tiết, quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia với nhau.
4.2. Người bán/chuyển nhượng chó phải chuyển giao cho người mua/người nhận chuyển nhượng tất cả các giấy tờ liên quan đến con chó như chứng nhận đăng ký với VKA hoặc các giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký của VKA. Các giấy tờ khác (nếu có) cần được nêu rõ trong thỏa thuận mua bán/chuyển nhượng.
4.3. Chủ chó và người mua phải tiến hành đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu và nộp phí xác nhận cho VKA.
4.4. Tất cả chó con bán ra phải có đủ giấy tờ đăng ký kèm theo. Chỉ chuyển giao chó con cho người chủ mới khi chó con đạt tối thiểu là 6 tuần tuổi và có chích ngừa ít nhất 1 mũi đầu tiên.
4.5. Phải bảo đảm cung cấp giấy chứng nhận thuần chủng cho chó con trong vòng 1 năm kể từ ngày bán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét